Sửa các lỗi giao diện, logic đơn giản

  1. Sửa các lỗi giao diện đẹp hơn, chuyên nghiệp hơn
  2. Sửa lỗi website không thân thiện mobile
  3. Sửa lỗi login nhỏ 
  4. Sửa lỗi mã nguồn không chuẩn
  5. Sửa nội dung website chuẩn SEO, Cập nhật nội dung, hình ảnh, video
  6. Lỗi hình ảnh chưa chuyên nghiệp, bắt mắt, truyền tải thông tin kém