Khắc phục lỗi chứng chỉ SSL hay https không chuyển sang màu xanh

SSL là một chứng chỉ số theo giao thức chuẩn mới mà hiện nay các trang web đang áp dụng cũng như là tiêu chuẩn chung mới của thế giới thay cho http thông thường. Với giao thức này thì khi truy cập website của bạn sẽ chuyển sang màu xanh. Ví dụ: https://igitech.vn

Nó sẽ báo  màu xanh lá cùng với biểu tượng ổ khóa màu xanh tùy theo trình duyệt hiển thị cách trình bày nhưng nhìn chung là màu xanh. Nếu như website của bạn đã cài đúng chứng chỉ nhưng lại không chuyển sang màu xanh mà vẫn ở dạng cảnh báo thì các bạn cần khắc phục lỗi chính từ website của bạn. Bài này mình không đề cập là cài sai SSL.

Nguyên nhân

Nguyên do là do trên website của bạn load ở ngoài site vẫn còn giao thức http thay vì giao thức https như yêu cầu. Ví dụ như: đường dẫn ảnh, đường dẫn file css hay là link trang nội bộ bạn dán ở dạng http thay vì https hoặc link bên ngoài https bị lỗi hoặc là http thường.

Cách nhận biết

Để phát hiện ra lỗi này thì bạn cần làm như sau:

 

  • Bạn tích chọn: Disable cache
  • Load lại sai sau khi disable cache

Như vậy nếu cảnh báo nào màu đỏ như hình trên thì đó là lỗi https không đúng hoặc đang ở dạng http thường. Như hình trên là do bên đơn vị cung cấp cho sinh ra đường dẫn ở dạng https nhưng khi tại thời điểm mình kiểm tra thì link https màu đỏ theo như cảnh báo quy định chung của chứng chỉ số ssl. Nguyên nhân như nào thì bạn cần phải liên hệ với nhà cung cấp để đơn vị cung cấp khắc phục.

Cuối cùng là bạn cầm kiểm tra một loạt các link kể cả link trên site của bạn lẫn link từ các site khác đính trên site của bạn phải đảm bảo chứng chỉ số ssl được kích hoạt và không tải bất kỳ link dạng http thông thường nào thì website của bạn sẽ hiển thị màu xanh trên trình duyệt khi truy cập.